Jubilæumsfest 125 år, kom og mød dine gamle skolekammerater og lærere!

obs. obs. obs .......... hjemmesiden er under ændring og opbygning!

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Specialklasser

SFO

Fritidsklub

Junior&Ungdomsklub

Læringscenter

 • Bo Marciniak (BMK) den 17-08-2018
  Papirholdere (håndpapir)
  Vi har store problemer med papirholdere der går i stykker og håndpapir der ligger smidt. Vi "tester" derfor en ny type papirholdere på 8. årgang (er blevet opsat i dag). Hvis det fungerer som vi ønsker vil der i løbet af efteråret blive skiftet på hele skolen og fritidscenteret.  
 • Bo Marciniak (BMK) den 15-08-2018
  Computere
  Eleverne har fået udleveret computere, se venligst vedhæftede informationsbrev.
 • ikon
  Hanne Kock den 10-08-2018
 • Bo Marciniak (BMK) den 06-08-2018
  Nye lofter
  I denne uge starter vi med at udskifte de resterende lofter som pålagt af arbejdstilsynet. Det betyder at vi skal flytte 2 klasser af gangen til andre lokaler i en periode på ca.14 dage. Der er vedhæftet en overordnet plan for dette. Vi vil forsøge at gøre det så lempeligt som muligt, men det vil naturligvis besværliggøre nogle ting i den periode hvor det står på.
 • ikon
  Bo Marciniak den 03-08-2018
  Hjemmesiden
  Hjemmesiden er ved at blive opdateret både med layout og indhold. Det er en større opgave og der kommer derfor til at ske en del ændringer henover den næste periode.
 • 21-08-2018
  17:00-18:30
  Forældremøde 5. Årgang · 6A · 6B · 6C · 6-7.S
  1