Ordens-og samværsregler
 
Brårup Skole er en skole, hvor samvær bygger på hensyn til hinanden. Der lægges vægt på en hensynsfuld omgangstone og et godt arbejdsmiljø.
 
Det betyder, at:
    •    du viser hensyn til andre og taler høfligt og i et pænt sprog
    •    du skal følge anvisninger givet af voksne
    •    du skal behandle skolens inventar og materialer ordentligt
    •    ting, du medbringer på skolen, er du selv ansvarlig for
    •    du er en god kammerat
 
Rygepolitik
Elever og ansatte har ret til at færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Rygning er derfor ikke tilladt på skolens område.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner skal som udgangspunkt forblive slukkede i forbindelse med undervisningen og pauserne. Den enkelte lærer eller team kan give tilladelse til at anvende mobiltelefonen, hvor det er relevant. Mobiltelefonen konfiskeres resten af skoledagen, såfremt den bliver brugt uden tilladelse.
Alle elever er velkomne til at låne telefon på kontoret, såfremt det er nødvendigt.
Elever i overbygningen har tilladelse til at bruge mobiltelefoner i pauserne.
Vi forventer, at eleverne kan administrere dette hensigtsmæssigt, men bliver man opmærksom på uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen kontaktes klasselæreren.
 
Netetik
PC’erne må kun bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og relevant kommunikation. Almindelige regler for god etik på nettet skal overholdes. Almindelige love og regler om ophavsret skal overholdes.