Praktiske oplysninger

Ringetider

kl 8.00 starter første lektion. Mellem kl 10.00 - 10.30 er der pause for alle. Mellem kl 12.00 - 13.00 er der frokostpause. Dagen slutter kl 15.00 - se individuelle ringetider for årgangene, under Velkommen til skolen.Cykelhjelm

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle elever fra bh.kl. – 8. årgang benytte cykelhjelm i forbindelse med cykelture med skolen. Vi anbefaler dog at alle elever og voksne benytter cykelhjelm.


 
Forsikring

Skive Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Skive Kommune har ansvarsforsikring og som følge heraf er skader, hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige, dækket. Husk som forælder skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forælder selv rejse krav over for skadevolderens forældre. Det anbefales, såfremt du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer og giver barnet størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Bemærk! Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens sekretær. 


 
 
Fotografering

Hvert efterår fotograferes alle årgange og der er mulighed for at købe billederne, men der er ingen købetvang.

Billederne er tiltænkt vores elevkartotek og der udleveres hvert år en elevbog med billeder af samtlige klasser.
 


 
Feriekalender
Her kan du se feriekalenderen. Husk at vælge det rigtige ferieår.
 
 
Fri fra skole

Der er undervisningspligt, og skolen skal respekteres som en arbejdsplads for elever og medarbejdere. For at opnå en optimal indlæring og et godt fællesskab bør fravær begrænses så meget som muligt.
Skal en elev have fri fra skole, ansøges/ bedes der om det på forhånd i kontaktbogen. I øvrigt gælder følgende retningslinjer:

•    Frihed for en enkelt dag søges hos klasselæreren.
•    Frihed for flere dage søges hos skolelederen.Glemte sager

Når eleverne har glemt eller tabt noget på skolen, kan de henvende sig på kontoret eller til pedellen. På gangen ved fysik/ kemi-lokalet står en gul ”minicontainer”, hvori der er glemt tøj, sko m.m.


 
Kølerum

Hver klasse har en kasse til at lægge alle madpakker i. Kassen afleveres af mælkeduksene i skolens kølerum, hvorefter de, der har bestilt,                     får deres mælk lagt i kassen, som kan hentes igen til de store frikvarterer.
Kølerummet er åbent hver dag kl. 8.00 – 8.10 og igen 11.55 – 12.00. 
Skolepatrulje

Skolen har elever fra 7. og 8. klasse, som frivilligt har meldt sig til at sørge for, at deres små kammerater kommer sikkert over Brårupvej. De arbejder hver morgen fra kl. 7.45 – 8.00 og hver eftermiddag kl. 14.00 – 14.10.
Elever, der cykler til skolen, skal bruge skolens indgang og må ikke cykle over parkeringspladsen.
Leder af skolepatruljen er Kristian Dahl Pedersen.