Biblioteket, skolens læringscenter

Alle elever kommer på skolebiblioteket for at låne bøger mindst én gang om ugen i deres faste bibliotekstime. Der kan lånes bøger til såvel frilæsning som fagbøger til opgaveskrivning. Lånetiden er højst en måned. Vi mener, det er vigtigt for børnene at læse bøger – også derhjemme. Det giver læsetræning, viden og oplevelser.

Følgende lærere er tilknyttet skolebiblioteket: Biblioteksleder Janne Skovbjerg, Marco Mølbæk og Søren Kappel Schmidt.
Bibliotekarerne står til rådighed for vejledning om relevant litteratur, hjemmesider og it samt øvrige undervisningsmidler.

Vi ønsker, bibliotekstimen skal være en oplevelse og tilstræber, at eleverne regelmæssigt bliver udfordret, får læst en historie og bliver præsenteret for materialer.


Bøger

Alle taskebøger skal bindes ind, for at de kan holde længere, og for at eleverne kan kende deres egen bog. Eleven er ansvarlig over for udleverede/lånte bøger, og ved beskadigelse eller bortkomst skal de erstattes.